Copyright

Alle content op de website van KIVH is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van KIVH. Onder content vallen in ieder geval teksten, illustraties, afbeeldingen, foto’s en video’s, met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht ongeacht waar ze door KIVH worden geplaatst.

Wilt u content overnemen of (aangepast) gebruiken, bijvoorbeeld voor studieopdrachten of een blog, dan is vooraf schriftelijke toestemming nodig. E-mailen hiervoor kan naar www.kivh.nl.

Let op bronvermelding is altijd verplicht: www.kivh.nl